jujutsu

 

 

Ju jutsu (džiudžicu) je jedna od najstarijih i najpoštovanijih japanskih borilačkih vještina. Osnovni princip Ju Jutsu vještine svodi se na suprostavljanje napadu protivnika po principu „snagom na snagu“, ali tako da se protivnikov napad racionalno konvertuje u energiju koja se obrnutim procesom upotrebljava protiv samog protivnika. 

 Ju jutsu obuhvata borbu u stojećem stavu ili na zemlji, uz korišćenje udaraca, hvatova, bacanja, poluga, gušenja, upotrebu hladnog oružja poput noževa i štapova. Iz Ju jutsu-a su proizašli Judo, Aikido, Brazilska džiudžica, a uticao je na razne borilačke vještine kao što su Sambo, Krav maga, Ninjucu i druge.

Istorija

Ju Jutsu ili kako je neki nazivaju Yawara, je drevna Japanska borilačka vještina. Njen nastanak se veže za kasni XVI vijek i za osnivača Shirobei Akiyamu studenta medicine koji se školovao u Kini. On je prisusvovao jednom neobičnom događaju koji ga je naveo na razmišljanje i bio prvi korak u nastanku ove vještine. Jednog zimskog dana Shirobei Akiyama je posmatrao kako se grane okolnog drveća lome pod naletom i težinom sniježnog pokrivača, dok su se drvo i grane vrbe savijali ne pružajući otpor sniježnom nanosu. Na tom principu je zasnovao i vještinu kojoj je dao ime Ju Jutsu (nježna vjetina ili vještina nježnosti).

Osnova svih tehika i principa u Ju Jutsu vještini proizašla je iz Yoshin ryu škole, čiji je osnivač Akiyama. Vještina se masovno razvijala u Sengoki Eri, i nastavila svoj kontinuirani razvoj i u drugim periodima japanse istorije Kanei, Munnji i Kanbun (1624-1673). U periodu građanskih sukoba vještinu su najmasovnije koritili Samurai (Aristokratski borci – Bushi). 

Ovaj period predstavlja razvoj Ju Jutsu vještine kao borbene vještine, a tek onda kao period fizičkog i mentalnog učenja. Najbolje godine za Ju Jutsu vještinu tzv. „Zlatno doba“ predstavlja period pred kraj 1869. godine koji je označen kao period povratka Japanskog cara i prestanak vladavine Feudalnog načina života i vlasti. Ovim događajem Samurai su povratili svoju čast i tradiciju, i omogućili su očuvanje Ju Jutsu vještine od zaborava. Nakon ovog događaja Ju Jutsu vještina se masovnije proširila na četiri kontinenta i to posredstvom turista koji su posjećivali Japan. Nastanak Ju Jutsu vještine doprinjeo je razvoju i ostalih borilačkih vještina, a tu se prvenstveno misli na Judo i Aikido.

Evropska Ju Jutsu Federacija je osnovana 1977. godine od strane Njemčke, Italije i Švedske. Svoj naziv 1987. godine mjenja u Međunarodna Ju Jutsu Federacija kada se sa Evropskog kontinenta počinje širiti i u ostale zemlje svijeta. Federaciju sačinjavaju Unije sa svakog kontinenta, koje svoj rad kordiniraju iz centralnog ureda sa podrškom specijalnog komiteta. 

JJIF organizuje Svjetski šamionat svake dvije godine i Šampionate kontinenata ostalih godina. Pod njenim pokroviteljstvom svake godine održavaju se međunarodni kampovi, seminari, kongresi i skupovi poklonika ovoj vještini.

 

Seminari

Nema seminara u navedenoj kategoriji.

Facebook

Copyright © 2018 Aikido Jujutsu klub "Shindokan" iz Sarajeva. Sva prava zadržana. Design by ScorpioDesign